Accounts 2016: January-December

Medlemskontingent  kr 3 590,00
Gaver  kr 15 694,00
Innsamlinger  kr 23 801,59
Salg av armbånd og julekort  kr 19 240,35
Andre inntekter
Renteinntekter  kr 48,82
Sum inntekter  kr 62 374,76
Kostnader
Betaling skolepenger  kr 63 120,00
Avgifter Brønnøysundregisteret
Avgifter banktjenester i DNB  kr 1 090,00
Epost-tjeneste Google  kr 428,87
Avgifter Paypal
Andre kostnader
Renteutgifter
Sum kostnader  kr 64 638,87
Resultat 2016  kr -2 264,11
Balanse fra 2015  kr 82 049,44
Total  kr 79 785,33

One thought on “Accounts 2016: January-December”

  1. Flott jobbet! Dette lover godt!

    Med beste hilsen

    Gunnhild Aakervik

    Fra: Learning Means Norway [mailto:comment-reply@wordpress.com] Sendt: 29. mars 2017 14:31 Til: gunnhild@mangfold.no Emne: [New post] Accounts 2016: January-Desember

    Learning Means posted: ” Medlemskontingent kr 3 590,00 Gaver kr 15 694,00 Innsamlinger kr 23 801,59 Salg av armbånd og julekort kr 19 240,35 Andre inntekter Renteinntekter kr 48,82 Sum inntekter kr 62 374,76 Kostnader Betaling skolepenger kr 63 120,00 “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s