Regnskap Januar-juni /Accounts January – June

Regnskap 01.01-30.06 2017
Inntekter
Medlemskontingent  kr            22,950.00
Gaver  kr            23,600.00
Innsamlinger  kr                            –
Salg av kort  kr                  550.00
Andre inntekter  kr                  147.00
Renteinntekter  kr                            –
Sum inntekter  kr            47,247.00
Kostnader
Betaling skolepenger  kr            63,796.92
Avgifter Brønnøysundregisteret  kr                            –
Avgifter banktjenester i DNB  kr                  315.00
Epost-tjeneste Google  kr                  216.30
Avgifter Paypal  kr                            –
Andre kostnader  kr                            –
Renteutgifter  kr                            –
Sum kostnader  kr            64,328.22
Resultat 2017  kr           -17,081.22
Balanse fra 2016  kr            79,785.33
Total  kr            62,704.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s