Regnskap 2018

Regnskap 01.01-31.12 2018
Inntekter  
Medlemskontingent  kr             72 700,00
Gave (eQuality stiftelsen)  kr             51 000,00
Innsamlinger (Vipps)  kr               1 390,21
Salg av kenyanske produkter  kr               1 171,00
Andre inntekter  
Renteinntekter  kr                    47,25
Sum inntekter  kr          126 308,46
Kostnader  
Betaling skolepenger  kr             57 934,58
Avgifter Brønnøysundregisteret  kr                           –
Avgifter banktjenester i DNB  kr                  105,00
Epost-tjeneste Google  kr                  414,51
Avgifter Paypal  kr                           –
Nettside  kr                           –
Renteutgifter  kr                           –
Sum kostnader  kr             58 454,09
Resultat 2018  kr             67 854,37
Balanse fra 2017  kr          102 374,57
Total  kr          170 228,94

 

Advertisement