Regnskap for 2019/2019 accounts

Nedenfor er regnskapet for 2019 presentert. Alle studentene vi støtter gjør det godt og er i god progresjon. Årsaken til at det er minus i regnskapet for 2019, er at LM har gitt støtte til en ekstra student. Vi regner med å kunne rette dette opp i regnskapet for 2020, og er glad for å kunne støtte så mange som mulig.

Takker med dette for interessen og støtten fra alle medlemmer og bidragsytere i året som har gått!

regnskap 2019

Above are the accounts for 2019 presented. All the students we support are doing well and are in good progress. The reason for being in minus by the end of 2019, was that LM has provided support to an extra student. We expect to be able to rectify this in the accounts for 2020, and are happy that we are able to support as many students as possible.

Thank you for the interest and support from all members and contributors in the past year!

Advertisement