Accounts

accountsLearningmeans2020

regnskap 2019

Regnskap 01.01-31.12 2018
Inntekter
Medlemskontingent  kr             72 700,00
Gave (eQuality stiftelsen)  kr             51 000,00
Innsamlinger (Vipps)  kr               1 390,21
Salg av kenyanske produkter  kr               1 171,00
Andre inntekter
Renteinntekter  kr                    47,25
Sum inntekter  kr          126 308,46
Kostnader
Betaling skolepenger  kr             57 934,58
Avgifter Brønnøysundregisteret  kr                           –
Avgifter banktjenester i DNB  kr                  105,00
Epost-tjeneste Google  kr                  414,51
Avgifter Paypal  kr                           –
Nettside  kr                           –
Renteutgifter  kr                           –
Sum kostnader  kr             58 454,09
Resultat 2018  kr             67 854,37
Balanse fra 2017  kr          102 374,57
Total  kr          170 228,94

Regnskap for januar-desember 2016:

Medlemskontingent  kr 3 590,00
Gaver  kr 15 694,00
Innsamlinger  kr 23 801,59
Salg av armbånd og julekort  kr 19 240,35
Andre inntekter
Renteinntekter  kr 48,82
Sum inntekter  kr 62 374,76
Kostnader
Betaling skolepenger  kr 63 120,00
Avgifter Brønnøysundregisteret
Avgifter banktjenester i DNB  kr 1 090,00
Epost-tjeneste Google  kr 428,87
Avgifter Paypal
Andre kostnader
Renteutgifter
Sum kostnader  kr 64 638,87
Resultat 2016  kr -2 264,11
Balanse fra 2015  kr 82 049,44
Total  kr 79 785,33

Regnskap for januar-juni 2015:

jan-jun16

Regnskap for 2014:

regnskap 2014

We thank all members and supporters who have been part of this so far! Accounts in English is coming soon!

btn_donateCC_LG

Account number (DNB): 15032590087

IBAN: NO6415032590087

BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s