BLOG – NEWS

Thank you eQuality!

Det er med stor glede vi ved Learning Means annonserer at vi har fått en sponsoravtale for seks nye jenter. Våre nye sponsor er eQuality stiftelsen. Avtalen går ut på at de skal sponse elevene fra 2019 til 2022. Med dette vil vi takke eQuality-stiftelsen for deres bidrag.

Learning Means er alltid avhengig av sponsorer og vi kjempeglad når vi får en organisasjon som vil bidra, og ikke bare med støtte til én elev men til seks!

Advertisements

Brev fra tidligere student

Learning Means v/Lucy mottok nylig et brev fra Starehe Girl’s Centre. Dette er som kjent skolen der vi finansierer skolegang for 6 jenter

Brevet er signert Florence Kasuku, som er tidligere elev ved skolen. Etter oppholdet på Starehe har Florence gjennomført universitetsutdanning innen reiseliv med toppresultater. Hun er nå tilbake på skolen, denne gang som ansatt med ansvar for School Fundraising

På vegne av skolen uttrykker hun stor takk for vår støtte. Den har gjort det mulig for talentfulle barn fra fattige familier å ta høyere utdanningFlorence er selv et eksempel på at skolen gir barn mulighet til å utvikle og utnytte sine evner og slik kunne innta ansvarsfulle og viktige stillinger i samfunnet. Som vi vet, er utdanning nøkkelen til framgang og demokratisering i ethvert samfunn.»

The full letter.

Esther

Starehe Girls’ Centre has sent Learning Means a brief background story to each student we are supporting:

Esther is fourteen years old, and is the first born in a family of two children. Her father passed away leaving them under the care of their mother who works as a fruit seller. Her sibling has not started schooling and is at home. Esther was under sponsorship in the above named school. Her best subjects were Mathematics and Science. She would like to be a Doctor in future and loves playing football during her free time.

Esther has been a hard working student, and managed to score 427 marks out of the possible 500 marks in the Kenya Certificate of Primary Education (K.C.P.E.) examination 2017.

She gained admission at Starehe Girls’ Centre due to her exemplary performance and the recommendations by the Head teacher, local Chief and the Pastor. 

Nye LM-elever!

Arbeidet med Learning Means gir resultater!

Vi har fullført støtten til seks elever ved Starehe Girls’ Centre, og seks nye elever er nå valgt ut til å få støtte fra Learning Means fremover; Esther Wairimu Mwangi, Eunice Yaya Lino, Joy Mueni Kamene, Valary Akinyi Akelo,  Winnie Barongo og Nelvin Nelima.

I ukene fremover vil dere få vite litt om hver student, vi håper på at alle er med på å støtte Learning Means videre!

Til alle Learning Means sine medlemmer og bidragsytere! Takk!

Til alle Learning Means sine medlemmer og bidragsytere!

På vegne av Learning Means vil vi gjerne takke for all støtte og økonomiske bidrag til våre studenter i Kenya.

Alle de seks jentene vi støtter, har nå fullført sin fireårige skolegang på Starehe Girls Center (tilsvarende videregående skole). De har alle avlagt eksamen med meget gode resultater (se nedenfor). Med disse resultatene har alle jentene mulighet til å komme inn på gode universiteter i Kenya.

Planen er nå å støtte seks nye jenter på den samme skolen de neste fire årene. Samtidig fortsetter vi naturligvis å støtte de to guttene i deres videre skolegang.

LEARNING MEANS SPONSORED STUDENTS

No. Name Adm. No. Mean Grade Points
1 Faith Anzazi SGC/907/2014 B+ 73
2 Mary Wairimu SGC/863/2014 B+ 67
3 Purity Muruya Wambani SGC/927/2014 B- 58
4 Loise Mutethya Mutindi SGC/851/2014 B- 58
5 Lavender Awuor Onditi SGC/845/2014 B- 53
6 Clare Chepkirui SGC/926/2014 C+ 47

Regnskap Januar-juni /Accounts January – June

Regnskap 01.01-30.06 2017
Inntekter
Medlemskontingent  kr            22,950.00
Gaver  kr            23,600.00
Innsamlinger  kr                            –
Salg av kort  kr                  550.00
Andre inntekter  kr                  147.00
Renteinntekter  kr                            –
Sum inntekter  kr            47,247.00
Kostnader
Betaling skolepenger  kr            63,796.92
Avgifter Brønnøysundregisteret  kr                            –
Avgifter banktjenester i DNB  kr                  315.00
Epost-tjeneste Google  kr                  216.30
Avgifter Paypal  kr                            –
Andre kostnader  kr                            –
Renteutgifter  kr                            –
Sum kostnader  kr            64,328.22
Resultat 2017  kr           -17,081.22
Balanse fra 2016  kr            79,785.33
Total  kr            62,704.1

Accounts 2016: January-December

Medlemskontingent  kr 3 590,00
Gaver  kr 15 694,00
Innsamlinger  kr 23 801,59
Salg av armbånd og julekort  kr 19 240,35
Andre inntekter
Renteinntekter  kr 48,82
Sum inntekter  kr 62 374,76
Kostnader
Betaling skolepenger  kr 63 120,00
Avgifter Brønnøysundregisteret
Avgifter banktjenester i DNB  kr 1 090,00
Epost-tjeneste Google  kr 428,87
Avgifter Paypal
Andre kostnader
Renteutgifter
Sum kostnader  kr 64 638,87
Resultat 2016  kr -2 264,11
Balanse fra 2015  kr 82 049,44
Total  kr 79 785,33

Ny økonomisk modell for Learning Means

Learning Means er veldig takknemlig for støtten vi får fra våre medlemmer og venner. Samtidig er det en utfordring for oss at inntektene er lite forutsigbare – vi vet aldri hvor store inntekter vi får i tiden som ligger foran oss. Dette er problematisk, siden studentene har et 4-årig skoleløp og vi er moralsk forpliktet til å støtte dem til de har fullført.

Derfor har vi bestemt å forandre litt på driften av organisasjonen. For å hjelpe studentene våre kan du heretter gjøre det på følgende måter:

 1. Man kan støtte ei jente ved å betale kr. 8500 per år eller kr. 700 per måned.
 2. Man kan betale halvparten = kr. 4250 per år eller kr. 350 per måned. 
 3. Man kan betale en firedel = kr. 2125 per år eller kr. 200 per måned.

For gutter blir det litt mer fordi vi betaler kr. 14000 per år per gutt. Her kan man også velge om man vil støtte en student i et helt, halvt eller kvart år:

 1. Hel = kr. 14000 per år eller kr. 1200 per måned.
 2. Halv = kr. 7000 per år eller kr. 600 per måned.
 3. Kvart = kr. 3500 per år eller kr. 300 per måned.

Alle studentene studerer altså i 4 år. De som vil støtte oss nå, gir studentene en sikkerhet i de årene de går på skolen.

Håper mange kan hjelpe oss. Takk på forhånd!

 

Annual meeting / Årsmøte

Årsmøte: torsdag, 1. desember 2016

Sted: Lørenskog Voksenopplæring, Rastastubben 1.

Alle er velkomne til årsmøtet i Learning Means.

Tid: kl. 17.30.

Saksliste:

 1. Fastsette medlemskontingent.
 2. Godkjenning av innkalling og sakslisten.
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
 4. Valg av møteleder og protokollfører.
 5. Regnskap 2016.
  1. Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner regnskap for 2017
 6. Forslag til fremdrift i 2017 – 2018.
 7. Budsjett 2017.
  1. Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner forslag til budsjett for 2017.
 8. Loddtrekning.
 9. Eventuelt.

agenda-arsmotet-2016

Lotteri

Learning Means har nå fått muligheten til å selge lodd, bekreftet av Lotteritilsynet. Loddsalget begynner 1.september.

Vi har en rekke premier: Smykker, tegninger, malerier, vesker, håndvevde Kikoy-stoffer fra Kenya, med mer. Følg med på nettsiden for flere bilder etterhvert.

Vinnerne blir kåret på LMs årsmøte. Vinnerne behøver ikke å delta på møtet, men vil få tilsendt sin premie i posten.

Velkommen til festmiddag 2016!

Velkommen til festmiddag!

Tid: Lørdag 4. juni 2016 kl. 18.30
Sted: St. Halvards katolske kirke, Enerhauggata 4, 0651 Oslo
Pris: kr. 350 (mat)

Påmelding skjer via vår nettside: http://learningmeans.org under: Contact us eller send SMS til tel: 93261088. Frist for påmelding er 27. mai. Du kan også melder deg på ved å betale direkte til Learning Means’ konto nr. 1503.25.90087.

Learning Means vil gjerne arrangere en fest for medlemmer og venner! Det blir middag med fest mat, sang, underholdning, lotteri og sosialt samvær.

Økonomisk overskudd går i sin helhet til å finansiere skolegang for våre seks elever på Starehe Girls’ Centre i Kenya og to i Starehe Boys’ Centre.

Alle er hjertelig velkommen!

LAST NED INVITASJONEN HER.

Protokoll fra årsmøtet i Learning Means, 3.desember, 2015.

Tid: Torsdag 3. desember 2015 kl. 17.30
Sted: Rasta opplæringssenter, Lørenskog
Til stede: 5 medlemmer
Sak 1 Valg av møteleder og protokollfører
Lucy Mukuria ble valgt til møteleder.
Yngve Ruud ble valgt til protokollfører.

Sak 2 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Solveig Hoppe og Kariuki Mukuria ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 4 Medlemskontingent
Årsmøtet drøftet hvordan vi kan få inn medlemskontingent fra alle medlemmene. Vi antar at vi har 29 medlemmer. Det ble vedtatt å opprettholde kontingenten på kr. 300 (150 for studenter). Vi vil sende ut et brev med informasjon om studentene der vi ber alle om å betale kontingenten.

Sak 5 Regnskap 2015 / Budsjett 2016
Frida Karina Rusnak gikk gjennom foreløpig regnskap for 2015 og forslag til budsjett for 2016. Både regnskap og budsjett med endringer ble godkjent av årsmøtet.

Sak 6 Forslag til andre/bedre metoder å samle inn penger på
– Armbånd i kenyanske farger istedenfor eller i tillegg til norske.
– Flere typer kort, evt. i andre farger.
– Mobilisere flere til å komme på solidaritetsmiddagen.

Sak 7 Aktivitetsplan/årsrapport for 2016
Årsmøtet godkjente forslaget til aktivitetsplan for 2016.

Sak 8 Eventuelt:
Dato for solidaritetsmiddag: Lørdag 4. juni 2016.
Internasjonal basar i Lørenskog: Lørdag 4. juni 2016.
Vi gikk gjennom informasjon fra Starehe Girl’s Centre om våre 6 jenter som går på denne skolen.