BLOG – NEWS

Til alle Learning Means sine medlemmer og bidragsytere! Takk!

Til alle Learning Means sine medlemmer og bidragsytere!

På vegne av Learning Means vil vi gjerne takke for all støtte og økonomiske bidrag til våre studenter i Kenya.

Alle de seks jentene vi støtter, har nå fullført sin fireårige skolegang på Starehe Girls Center (tilsvarende videregående skole). De har alle avlagt eksamen med meget gode resultater (se nedenfor). Med disse resultatene har alle jentene mulighet til å komme inn på gode universiteter i Kenya.

Planen er nå å støtte seks nye jenter på den samme skolen de neste fire årene. Samtidig fortsetter vi naturligvis å støtte de to guttene i deres videre skolegang.

LEARNING MEANS SPONSORED STUDENTS

No. Name Adm. No. Mean Grade Points
1 Faith Anzazi SGC/907/2014 B+ 73
2 Mary Wairimu SGC/863/2014 B+ 67
3 Purity Muruya Wambani SGC/927/2014 B- 58
4 Loise Mutethya Mutindi SGC/851/2014 B- 58
5 Lavender Awuor Onditi SGC/845/2014 B- 53
6 Clare Chepkirui SGC/926/2014 C+ 47
Advertisements

Regnskap Januar-juni /Accounts January – June

Regnskap 01.01-30.06 2017
Inntekter
Medlemskontingent  kr            22,950.00
Gaver  kr            23,600.00
Innsamlinger  kr                            –
Salg av kort  kr                  550.00
Andre inntekter  kr                  147.00
Renteinntekter  kr                            –
Sum inntekter  kr            47,247.00
Kostnader
Betaling skolepenger  kr            63,796.92
Avgifter Brønnøysundregisteret  kr                            –
Avgifter banktjenester i DNB  kr                  315.00
Epost-tjeneste Google  kr                  216.30
Avgifter Paypal  kr                            –
Andre kostnader  kr                            –
Renteutgifter  kr                            –
Sum kostnader  kr            64,328.22
Resultat 2017  kr           -17,081.22
Balanse fra 2016  kr            79,785.33
Total  kr            62,704.1

Accounts 2016: January-December

Medlemskontingent  kr 3 590,00
Gaver  kr 15 694,00
Innsamlinger  kr 23 801,59
Salg av armbånd og julekort  kr 19 240,35
Andre inntekter
Renteinntekter  kr 48,82
Sum inntekter  kr 62 374,76
Kostnader
Betaling skolepenger  kr 63 120,00
Avgifter Brønnøysundregisteret
Avgifter banktjenester i DNB  kr 1 090,00
Epost-tjeneste Google  kr 428,87
Avgifter Paypal
Andre kostnader
Renteutgifter
Sum kostnader  kr 64 638,87
Resultat 2016  kr -2 264,11
Balanse fra 2015  kr 82 049,44
Total  kr 79 785,33

Ny økonomisk modell for Learning Means

Learning Means er veldig takknemlig for støtten vi får fra våre medlemmer og venner. Samtidig er det en utfordring for oss at inntektene er lite forutsigbare – vi vet aldri hvor store inntekter vi får i tiden som ligger foran oss. Dette er problematisk, siden studentene har et 4-årig skoleløp og vi er moralsk forpliktet til å støtte dem til de har fullført.

Derfor har vi bestemt å forandre litt på driften av organisasjonen. For å hjelpe studentene våre kan du heretter gjøre det på følgende måter:

 1. Man kan støtte ei jente ved å betale kr. 8500 per år eller kr. 700 per måned.
 2. Man kan betale halvparten = kr. 4250 per år eller kr. 350 per måned. 
 3. Man kan betale en firedel = kr. 2125 per år eller kr. 200 per måned.

For gutter blir det litt mer fordi vi betaler kr. 14000 per år per gutt. Her kan man også velge om man vil støtte en student i et helt, halvt eller kvart år:

 1. Hel = kr. 14000 per år eller kr. 1200 per måned.
 2. Halv = kr. 7000 per år eller kr. 600 per måned.
 3. Kvart = kr. 3500 per år eller kr. 300 per måned.

Alle studentene studerer altså i 4 år. De som vil støtte oss nå, gir studentene en sikkerhet i de årene de går på skolen.

Håper mange kan hjelpe oss. Takk på forhånd!

 

Annual meeting / Årsmøte

Årsmøte: torsdag, 1. desember 2016

Sted: Lørenskog Voksenopplæring, Rastastubben 1.

Alle er velkomne til årsmøtet i Learning Means.

Tid: kl. 17.30.

Saksliste:

 1. Fastsette medlemskontingent.
 2. Godkjenning av innkalling og sakslisten.
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
 4. Valg av møteleder og protokollfører.
 5. Regnskap 2016.
  1. Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner regnskap for 2017
 6. Forslag til fremdrift i 2017 – 2018.
 7. Budsjett 2017.
  1. Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner forslag til budsjett for 2017.
 8. Loddtrekning.
 9. Eventuelt.

agenda-arsmotet-2016

Lotteri

Learning Means har nå fått muligheten til å selge lodd, bekreftet av Lotteritilsynet. Loddsalget begynner 1.september.

Vi har en rekke premier: Smykker, tegninger, malerier, vesker, håndvevde Kikoy-stoffer fra Kenya, med mer. Følg med på nettsiden for flere bilder etterhvert.

Vinnerne blir kåret på LMs årsmøte. Vinnerne behøver ikke å delta på møtet, men vil få tilsendt sin premie i posten.

Velkommen til festmiddag 2016!

Velkommen til festmiddag!

Tid: Lørdag 4. juni 2016 kl. 18.30
Sted: St. Halvards katolske kirke, Enerhauggata 4, 0651 Oslo
Pris: kr. 350 (mat)

Påmelding skjer via vår nettside: http://learningmeans.org under: Contact us eller send SMS til tel: 93261088. Frist for påmelding er 27. mai. Du kan også melder deg på ved å betale direkte til Learning Means’ konto nr. 1503.25.90087.

Learning Means vil gjerne arrangere en fest for medlemmer og venner! Det blir middag med fest mat, sang, underholdning, lotteri og sosialt samvær.

Økonomisk overskudd går i sin helhet til å finansiere skolegang for våre seks elever på Starehe Girls’ Centre i Kenya og to i Starehe Boys’ Centre.

Alle er hjertelig velkommen!

LAST NED INVITASJONEN HER.

Protokoll fra årsmøtet i Learning Means, 3.desember, 2015.

Tid: Torsdag 3. desember 2015 kl. 17.30
Sted: Rasta opplæringssenter, Lørenskog
Til stede: 5 medlemmer
Sak 1 Valg av møteleder og protokollfører
Lucy Mukuria ble valgt til møteleder.
Yngve Ruud ble valgt til protokollfører.

Sak 2 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Solveig Hoppe og Kariuki Mukuria ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 4 Medlemskontingent
Årsmøtet drøftet hvordan vi kan få inn medlemskontingent fra alle medlemmene. Vi antar at vi har 29 medlemmer. Det ble vedtatt å opprettholde kontingenten på kr. 300 (150 for studenter). Vi vil sende ut et brev med informasjon om studentene der vi ber alle om å betale kontingenten.

Sak 5 Regnskap 2015 / Budsjett 2016
Frida Karina Rusnak gikk gjennom foreløpig regnskap for 2015 og forslag til budsjett for 2016. Både regnskap og budsjett med endringer ble godkjent av årsmøtet.

Sak 6 Forslag til andre/bedre metoder å samle inn penger på
– Armbånd i kenyanske farger istedenfor eller i tillegg til norske.
– Flere typer kort, evt. i andre farger.
– Mobilisere flere til å komme på solidaritetsmiddagen.

Sak 7 Aktivitetsplan/årsrapport for 2016
Årsmøtet godkjente forslaget til aktivitetsplan for 2016.

Sak 8 Eventuelt:
Dato for solidaritetsmiddag: Lørdag 4. juni 2016.
Internasjonal basar i Lørenskog: Lørdag 4. juni 2016.
Vi gikk gjennom informasjon fra Starehe Girl’s Centre om våre 6 jenter som går på denne skolen.

Julekort 2015 // Christmas Cards 2015

Årets julekort er klare for bestilling! Vi selger 10 julekort for 200 kroner pakken.

Julekortene er laget av kunstneren Kimani Gichau. Dette har han laget for Learning Means pro bono, og vi er svært takknemlige. Alle inntektene fra julekortene går direkte til betaling av skolepenger for studentene Learning Means støtter.

julekort2  julekort 1

The Christmas Cards for 2015 are ready. These are made by the artist Kimani Gichau. He has made these for Learning Means pro bono, and we are very greatful. All income goes directly to paying school fees. The price is 200 NOK for 10 cards.

Send oss e-post for å bestille!    //   Send us an e-mail to order.

56th founders’ day at Starehe Boys Centre.

The path of duty is the way to glory. This was really the case when we were invited at the 56th founders’ day at Starehe Boys Centre. The founders were the late Dr. Geoffrey Griffin and two co- founders, the late Geoffrey Geturo and the late Joseph Gikubu. Although gone now, they are remembered each year for their great work. The school’s Vision is “To be a global Centre of excellence in youth development, effectively providing quality academic and leadership skills geared for the promotion of a just society founded on high moral principles”.

The above is surely true as we saw many old boys of Starehe who are doing very well in the society and are giving back to the school. A good example were three former classes that brought money to the school yesterday and more was promised. We at Learning Means feel very honored to be working with this great institution.

11802693_963143650419454_1991127026806705712_o

Click on the photo to see the full album from that day.