Protokoll fra årsmøtet i Learning Means, 3.desember, 2015.

Tid: Torsdag 3. desember 2015 kl. 17.30
Sted: Rasta opplæringssenter, Lørenskog
Til stede: 5 medlemmer
Sak 1 Valg av møteleder og protokollfører
Lucy Mukuria ble valgt til møteleder.
Yngve Ruud ble valgt til protokollfører.

Sak 2 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Solveig Hoppe og Kariuki Mukuria ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 4 Medlemskontingent
Årsmøtet drøftet hvordan vi kan få inn medlemskontingent fra alle medlemmene. Vi antar at vi har 29 medlemmer. Det ble vedtatt å opprettholde kontingenten på kr. 300 (150 for studenter). Vi vil sende ut et brev med informasjon om studentene der vi ber alle om å betale kontingenten.

Sak 5 Regnskap 2015 / Budsjett 2016
Frida Karina Rusnak gikk gjennom foreløpig regnskap for 2015 og forslag til budsjett for 2016. Både regnskap og budsjett med endringer ble godkjent av årsmøtet.

Sak 6 Forslag til andre/bedre metoder å samle inn penger på
– Armbånd i kenyanske farger istedenfor eller i tillegg til norske.
– Flere typer kort, evt. i andre farger.
– Mobilisere flere til å komme på solidaritetsmiddagen.

Sak 7 Aktivitetsplan/årsrapport for 2016
Årsmøtet godkjente forslaget til aktivitetsplan for 2016.

Sak 8 Eventuelt:
Dato for solidaritetsmiddag: Lørdag 4. juni 2016.
Internasjonal basar i Lørenskog: Lørdag 4. juni 2016.
Vi gikk gjennom informasjon fra Starehe Girl’s Centre om våre 6 jenter som går på denne skolen.

Advertisement