Annual meeting / Årsmøte

Årsmøte: torsdag, 1. desember 2016

Sted: Lørenskog Voksenopplæring, Rastastubben 1.

Alle er velkomne til årsmøtet i Learning Means.

Tid: kl. 17.30.

Saksliste:

 1. Fastsette medlemskontingent.
 2. Godkjenning av innkalling og sakslisten.
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
 4. Valg av møteleder og protokollfører.
 5. Regnskap 2016.
  1. Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner regnskap for 2017
 6. Forslag til fremdrift i 2017 – 2018.
 7. Budsjett 2017.
  1. Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner forslag til budsjett for 2017.
 8. Loddtrekning.
 9. Eventuelt.

agenda-arsmotet-2016

Advertisement